close

Joanna Stocka

→ Doktor filozofii w zakresie psychologii.

Pochodzę z Warmii i to ciągle kształtuje moje spojrzenie na życie i ludzi, choć od szesnastu lat mieszkam w Warszawie. W 2015 r. uzyskałam stopień naukowy doktora filozofii w zakresie psychologii w International Personnel Academy w Kijowie. Temat rozprawy doktorskiej: Cechy społeczno-psychologiczne adaptacji człowieka we współczesnym świecie: aspekt teoretyczno-metodologiczny. Ukończyłam studia podyplomowe: „Zarządzanie kryzysem-pierwsza pomoc emocjonalna”(Polskie Towarzystwo Pierwszej Pomocy Emocjonalnej w Warszawie, 2007r.); „Zarządzanie rozwojem osobistym. Szkoła Coachów”, Polskie Towarzystwo Pierwszej Pomocy Emocjonalnej i Nadbużańska Szkoła Wyższa, 2011r.). Posiadam certyfikaty: coacha; trenerki PTPPE; mediatorki, edukatorki MEN. Główne nurty moich zainteresowań zawodowych to: - coaching w nurcie poznawczo- behawioralnym, - zarządzanie rozwojem osobistym i zawodowym oraz psychologia społeczna i socjologia (trening umiejętności kluczowych, zarządzanie zespołem, umiejętności menedżerskie, doradztwo, szkolenia dla młodzieży i dorosłych), - negocjacje i mediacje, - neurobiologia i neurodydaktyka. Mam duże doświadczenie w realizacji szkoleń oraz warsztatów z zakresu teorii uczenia się i motywacji osobistej. Praca z ludźmi jest moją pasją. Prywatnie: dużo czytam i podróżuję.